Medlemsvilkår

Crossfit Gamlebyen / PLAY

Medlemsvilkår

Crossfit Gamlebyen / PLAY

Generelt
Medlemsvilkårene er en del av avtalen om medlemskap mellom den som er navngitt i avtalen og CrossFit Gamlebyen (heretter CFG). Tegning av medlemskap gir medlemmet rett til å trene ved CFGs treningssenter og gir medlemmet rett til å benytte seg av CFGs gjeldende tilbud m.h.t treningsmuligheter og andre tjenester. Når man tegner medlemskap hos CFG godkjenner man automatisk medlemsvilkårene og forplikter seg dermed til å følge disse, samt trivselsreglene, til enhver tid. Medlemmet vil også få presentert medlemsvilkårene og trivselsreglene etter at man har valgt ønsket medlemskap i MindBodyOnline.
CFG kan si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning dersom det er brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, eller om medlemmet ikke har etterfulgt advarsler gitt av CFG. 

Medlemmet eller annen person som i medlemskontakten har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. CFG til enhver tid gjeldende prisliste. CFG tilbyr tre ulike typer medlemskap: 1 måneder, 6 måneder, og 12 måneder. Dette er gjeldende ved mindre annet er presisert ved kampanjer, tilbud eller annet. 


Ikke Myndige Personer
Dersom personer som ikke er myndige ønsker å inngå medlemskap kan dette godkjennes under forutsetninger av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet og herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger knyttet til medlemskapet.


Sikkerhet
Medlemmet er selv ansvarlig for å ha en allmenn god helsetilstand hvor det etter CFGs vurdering ikke foreligger tydelig risiko for helse og skade. Kun coacher ved CFG skal instruere og trene senterets medlemmer. CFG er ikke ansvarlige for tap av eller skader på personlige eiendeler eller personer som finner sted under trening eller under opphold på CFG.


Medlemskap
CFGs medlemskap og priser fremgår av enhver tid til gjeldende beskrivelser av produkter, tjenester og prislister på crossfitgamlebyen.no og kampanjepriser som beskrevet ved kampanjer på nettsiden og/eller sosiale medier. Medlemskapet løper fra signert avtaleinngåelse inntil oppsigelse i tråd med gjeldende oppsigelsesbetingelser. Medlemskap med bindingstid fornyes automatisk etter bindingstiden er utløpt. Medlemmet er selv ansvarlig for melde fra dersom det er ønske om å avslutte medlemskapet etter utløpt bindingstid i henhold til oppsigelsesvilkårene  beskrevet under.
Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Medlemskap uten bindingstid fornyes hver måned men kan avsluttes som ønsket av kunden i henhold til oppsigelsesvilkårene beskrevet under. Dersom medlemmet ønsker å endre medlemskapet eller endre medlemskapet sitt til en kontrakt med lengre bindingstid kan dette oppfylles ved å sende mail til info@crossfitgamlebyen.no

Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskap må leveres skriftlig til CFG på info@crossfitgamlebyen.no av hensyn til dokumenterbarhet. Oppsigelse må skje før trekkdato og medlemskapet vil som et minimum løpe ut en eventuell bindingsperiode. Oppsigelsestiden er en (1) måned fra den første i påfølgende måned. Kontrakter med bindingstid kan ikke sies opp før bindingstiden er ute. Etter bindingstid er utløpt gjelder en måneds oppsigelse fra trekkdato i hver måned.
Ingen betalte treningsavgifter refunderes.

Betaling
Betaling av medlemskap gjøres via trekk av bankkort. Kortinformasjon legges inn ved kjøp av medlemskap. Månedlig trekk er satt til den datoen du først tegnet medlemskontrakt. Dvs. meldte du deg inn på den 15. er din trekkdato den 15. for hver påfølgende måned. Dersom medlemmet ønsker å endre trekkdato må det gis beskjed til info@crossfitgamlebyen.no. Medlemmet er ansvarlig for å ha riktige kort opplysninger til en hver tid. Ved manglende betaling blir medlemmet deaktivert fra Beyond the Whiteboard. Ved manglende betaling blir inkassovarsel utsendt.

Frys av Medlemskap
Frys av medlemskap innebærer et midlertidig stopp av medlemskap. Et fryst medlemskap kan ikke brukes i den fryste perioden. Medlemskapet kan fryses med startdato fra påfølgende dag dersom ønsket. Ved frys av medlemskap registreres kun hele måneder. Medlemmet kan ikke trene på senteret i løpet av frysperioden. Ved frys forlenges medlemskapet med tilsvarende antall måneder som det er gitt frys for. Det vil si at et medlemskap som fryses i 3 måneder, forlenges med 3 måneder. Medlemskap kan fryses minimum 1 måned og inntil 12 måneder av gangen. Medlemskapet vil deretter gå tilbake til vanlig trekk av medlemsavgift. Det er ikke mulig å fryse et medlemskap i en oppsigelsestid. Frys av medlemskap koster 349kr/mnd og trekkes månedlig samme dato som vanlig trekk av medlemsavgift. Frys av medlemskap kan innvilges ved å sende mail til info@crossfitgamlebyen.no

Angrerett
Veg tegning av medlemskontrakt har kunden rett til angrerett på kjøp i henhold til angrerettloven. Kunden kan sende mail til info@crossfitgamlebyen.no innen 14 dager etter kjøp.

Oppbevaring/Ansvar ved skade eller tyveri
CFG er ikke ansvarlig for oppbevaring av personlige gjenstander og dette skjer på eget ansvar. Dagskap på senteret er kun til bruk under tiden medlemmet oppholder seg på senteret. Alle gjenglemte gjenstander vil bli plassert i senterets glemmekasse og oppebevart maksimum 14 dager før innholdet blir gitt bort/donert. 

Annet
CFG forbeholder seg rett til å endre timeplanen og tilbud fortløpende samt rett til å holde stengt på helligdager og fridager, samt å ha innskrenket åpningstider i juletiden, påske og fellesferien. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.
CFG er ikke ansvarlig for hindring eller begrensing av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor CFGs kontroll. Dette gjelder også i situasjoner som CFG ikke kan forutse eller forhindre følgende av Force Majeure.
Tvister mellom medlemmet og CFG skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Generelt
Medlemsvilkårene er en del av avtalen om medlemskap mellom den som er navngitt i avtalen og CrossFit Gamlebyen (heretter CFG). Tegning av medlemskap gir medlemmet rett til å trene ved CFGs treningssenter og gir medlemmet rett til å benytte seg av CFGs gjeldende tilbud m.h.t treningsmuligheter og andre tjenester. Når man tegner medlemskap hos CFG godkjenner man automatisk medlemsvilkårene og forplikter seg dermed til å følge disse, samt trivselsreglene, til enhver tid. Medlemmet vil også få presentert medlemsvilkårene og trivselsreglene etter at man har valgt ønsket medlemskap i MindBodyOnline.
CFG kan si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning dersom det er brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, eller om medlemmet ikke har etterfulgt advarsler gitt av CFG. 

Medlemmet eller annen person som i medlemskontakten har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. CFG til enhver tid gjeldende prisliste. CFG tilbyr tre ulike typer medlemskap: 1 måneder, 6 måneder, og 12 måneder. Dette er gjeldende ved mindre annet er presisert ved kampanjer, tilbud eller annet. 


Ikke Myndige Personer
Dersom personer som ikke er myndige ønsker å inngå medlemskap kan dette godkjennes under forutsetninger av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet og herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger knyttet til medlemskapet.


Sikkerhet
Medlemmet er selv ansvarlig for å ha en allmenn god helsetilstand hvor det etter CFGs vurdering ikke foreligger tydelig risiko for helse og skade. Kun coacher ved CFG skal instruere og trene senterets medlemmer. CFG er ikke ansvarlige for tap av eller skader på personlige eiendeler eller personer som finner sted under trening eller under opphold på CFG.


Medlemskap
CFGs medlemskap og priser fremgår av enhver tid til gjeldende beskrivelser av produkter, tjenester og prislister på crossfitgamlebyen.no og kampanjepriser som beskrevet ved kampanjer på nettsiden og/eller sosiale medier. Medlemskapet løper fra signert avtaleinngåelse inntil oppsigelse i tråd med gjeldende oppsigelsesbetingelser. Medlemskap med bindingstid fornyes automatisk etter bindingstiden er utløpt. Medlemmet er selv ansvarlig for melde fra dersom det er ønske om å avslutte medlemskapet etter utløpt bindingstid i henhold til oppsigelsesvilkårene  beskrevet under.
Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Medlemskap uten bindingstid fornyes hver måned men kan avsluttes som ønsket av kunden i henhold til oppsigelsesvilkårene beskrevet under. Dersom medlemmet ønsker å endre medlemskapet eller endre medlemskapet sitt til en kontrakt med lengre bindingstid kan dette oppfylles ved å sende mail til info@crossfitgamlebyen.no

Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskap må leveres skriftlig til CFG på info@crossfitgamlebyen.no av hensyn til dokumenterbarhet. Oppsigelse må skje før trekkdato og medlemskapet vil som et minimum løpe ut en eventuell bindingsperiode. Oppsigelsestiden er en (1) måned fra den første i påfølgende måned. Kontrakter med bindingstid kan ikke sies opp før bindingstiden er ute. Etter bindingstid er utløpt gjelder en måneds oppsigelse fra trekkdato i hver måned.
Ingen betalte treningsavgifter refunderes.

Betaling
Betaling av medlemskap gjøres via trekk av bankkort. Kortinformasjon legges inn ved kjøp av medlemskap. Månedlig trekk er satt til den datoen du først tegnet medlemskontrakt. Dvs. meldte du deg inn på den 15. er din trekkdato den 15. for hver påfølgende måned. Dersom medlemmet ønsker å endre trekkdato må det gis beskjed til info@crossfitgamlebyen.no. Medlemmet er ansvarlig for å ha riktige kort opplysninger til en hver tid. Ved manglende betaling blir medlemmet deaktivert fra Beyond the Whiteboard. Ved manglende betaling blir inkassovarsel utsendt.

Frys av Medlemskap
Frys av medlemskap innebærer et midlertidig stopp av medlemskap. Et fryst medlemskap kan ikke brukes i den fryste perioden. Medlemskapet kan fryses med startdato fra påfølgende dag dersom ønsket. Ved frys av medlemskap registreres kun hele måneder. Medlemmet kan ikke trene på senteret i løpet av frysperioden. Ved frys forlenges medlemskapet med tilsvarende antall måneder som det er gitt frys for. Det vil si at et medlemskap som fryses i 3 måneder, forlenges med 3 måneder. Medlemskap kan fryses minimum 1 måned og inntil 12 måneder av gangen. Medlemskapet vil deretter gå tilbake til vanlig trekk av medlemsavgift. Det er ikke mulig å fryse et medlemskap i en oppsigelsestid. Frys av medlemskap koster 349kr/mnd og trekkes månedlig samme dato som vanlig trekk av medlemsavgift. Frys av medlemskap kan innvilges ved å sende mail til info@crossfitgamlebyen.no

Angrerett
Veg tegning av medlemskontrakt har kunden rett til angrerett på kjøp i henhold til angrerettloven. Kunden kan sende mail til info@crossfitgamlebyen.no innen 14 dager etter kjøp.

Oppbevaring/Ansvar ved skade eller tyveri
CFG er ikke ansvarlig for oppbevaring av personlige gjenstander og dette skjer på eget ansvar. Dagskap på senteret er kun til bruk under tiden medlemmet oppholder seg på senteret. Alle gjenglemte gjenstander vil bli plassert i senterets glemmekasse og oppebevart maksimum 14 dager før innholdet blir gitt bort/donert. 

Annet
CFG forbeholder seg rett til å endre timeplanen og tilbud fortløpende samt rett til å holde stengt på helligdager og fridager, samt å ha innskrenket åpningstider i juletiden, påske og fellesferien. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.
CFG er ikke ansvarlig for hindring eller begrensing av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor CFGs kontroll. Dette gjelder også i situasjoner som CFG ikke kan forutse eller forhindre følgende av Force Majeure.
Tvister mellom medlemmet og CFG skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.